My, dobrovoľníci z občianskeho združenia IPčko, prevádzkujeme internetovú chat poradňu IPčko.sk, kde poskytujeme zdarma odborné psychologické, sociálne poradenstvo a pomoc mladým v kríze. Naša poradňa je dostupná sedem dní v týždni, od 7:00 do polnoci. Pomoc pre mladých ľudí je u nás zadarmo, pretože veríme, že každý jeden z nich má mať šancu na lepší život. Naši klienti s nami zažívajú zmenu vo svojom živote a po ťažkostiach v rodine, problémoch vo vzťahoch, sebapoškodzovaní a často i myšlienkach na ukončenie vlastného života sa dokážu postaviť na vlastné nohy. Aj vďaka Vašim 2% sme minulý rok mohli pomôcť viac ako 14 000 mladým ľuďom, ktorí volali o pomoc u nás na IPčko.sk. Radi by sme vďaka Vám pomáhali i v ďalších rokoch.

Ďakujeme.

Ako darovať 2% z dane?

Ak podávate elektronické daňové priznanie, vpíšte doň naše údaje:

Dôležité ! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava. Inak nebudú Vaše 2% poukázané.

IPčko, občianske združenie

Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava

IČO: 422 617 91

 • Ak ste zamestnanec
 • Ak ste fyzická osoba
 • Ak ste právnická osoba
 1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.

 4. Údaje o prijímateľovi 2% napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Vyhlásenie podpíšte.

IPčko, občianske združenie

Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava

IČO: 422 617 91

 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad.

  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

 2. Vypočítajte si:

  a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. Stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B.

 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

  Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR: a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť,

IPčko, občianske združenie

Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava

IČO: 422 617 91

 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Dôležité termíny

 • 15. február

  posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 • 17. marec

  posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
  POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  > Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  > Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 • 16. marec

  posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 • 1. máj

  posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme, že vďaka Vám môžeme denne zachraňovať život tisícom mladých ľudí.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pridajte sa ku pomáhaniu a spolu zlepšujme svet.

Finančným príspevkom pomôžete IPčku dostať sa bližšie a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Prehrať video