Okrem toho, že v IPčku denno-denne, nonstop pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách sa venujeme aj iným činnostiam, ako sú napríklad aj systémové a legislatívne zmeny, v oblasti duševného zdravia a liniek dôvery.

Vďaka podpore Active Citizens Fund – Slovakia – Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, v rámci projektu Legislatívne ukotvenie liniek dôvery a spolupráca so záchrannými zložkami štátu máme príležitosť priniesť systémové zmeny potrebné na zefektívnenie práce liniek dôvery.

Prostredníctvom projektu chceme zmeniť systém spolupráce medzi linkami dôvery a záchrannými zložkami. Ústrednou témou je tiež ohlasovacia povinnosť, ktorá je pri dištančnej forme pomoci, veľmi špecifická. Z pohľadu zákona sú linky dôvery vnímané ako občiansky aktivizmus, z čoho vyplývajú závažné obmedzenia, na ktoré narážame práve počas oznamovacej povinnosti v akútnych krízových situáciách, kedy je ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť človeka. V týchto situáciách sú jediným kontaktným bodom operačné strediská, čo je v súčasnej situácii nepostačujúce a pre poskytovanie akútnej pomoci neefektívne.

Zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne fungovanie liniek dôvery a poskytovanie dištančných služieb by si vyžadovali zmeny vo viacerých zákonoch, resp. samostatný zákon, čo však predstavuje dlhodobý a náročný proces. Alternatívnym a vstupným riešením tejto problematiky je vytvorenie absentujúceho komplexného metodického materiálu pre jednotlivých aktérov a nastavenie efektívnej spolupráce štátu, záchranných zložiek a liniek dôvery – a práve toto náš projekt rieši.

V rámci projektu sme uskutočnili už niekoľko stretnutí s kompetentnými osobami (politici, záchranný operačný systém, linky dôvery) a usilovne pracujeme na dosiahnutí nášho cieľa, ktorý prinesie efektívnejšiu pomoc pre ľudí v náročnej, krízovej situácií.