Pošlite nám správu

IPčko - občianske združenie

IČO: 422 617 91, DIČ: 202 355 06 83
Číslo účtu: SK39 1111 0000 0012 1187 8029
Registračné číslo: VVS/1-900/90-39400.

Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava

Pristavte sa a pozdravte nás.

+421 949 760 570

Marek Madro – štatutár

Renáta Molnárová – finančná riaditeľka

ipcko@ipcko.sk

Alebo nám napíšte email.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pridajte sa ku pomáhaniu a spolu zlepšujme svet.

Finančným príspevkom pomôžete IPčku dostať sa bližšie a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Prehrať video