Kto sme?

Jednoducho nadšení profesionáli. Sme dobrovoľníci (psychológovia a sociálni pracovníci), ktorí venujú svoj voľný čas mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých, často až krízových životných situáciách. Poskytujeme im dostupnú podporu, prijatie a profesionálnu odbornú pomoc v bezpečí a anonymite. Za vznikom IPčka je príbeh, keď si mladí psychológovia uvedomili, že online svet je miesto, kde sa dá dostať ku mladým a pomáhať im, ak to potrebujú. Výskumy potvrdzujú, že správanie ľudí v online priestore prináša viac otvorenosti a “straty” prirodzených zábran a tieto fakty je dobré a užitočné využiť práve v psychologickej intervencii. Na pomoc ľuďom s ťažkosťami sme vyvinuli komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktoré neustále inovujeme a rozvíjame.

Máme unikátny projekt motivácie mladých dobrovoľníkov a tak pomáhajúce efekty synergicky násobíme. Pomáhajúci mladí psychológovia – je ich okolo 35 – sú totiž dobrovoľníci. Sú to vyštudovaní psychológovia, zvyčajne do 25 rokov, ktorí sú vybratí v náročnom výberovom konaní, vyškolení 330-hodinovým akreditovaným odborným vzdelávaním. Pracujú 12h týždenne pod vedením skúseného psychológa a pravidelne absolvujú odborné rozvojové vzdelávacie supervízie a intervízie. Získavajú neoceniteľné odborné zručnosti a praktické pomáhajúce skúsenosti. Za rok takto preškolíme vyše 30 mladých odborníkov.

Profesionálna organizácia pomáhajúca s peer-to-peer efektom s mimoriadne efektívne nízkymi nákladmi

Pomáhame mladým v ťažkostiach od roku 2012

24h denne / 7 dní v týždni sme k dispozícii zdarma, anonymne, dostupne a odborne

1400 klientov mesačne nás kontaktuje

1000 mladých životov zachránime ročne

40 odborníkov ročne vyškolíme 400 hodinami odborných školení

600 pomáhajúcich intervencií na sociálnych sieťach ročne

40 profesionálnych dobrovoľníkov a 5 profesionálnych zamestnancov

Na pomoc mladým s ťažkosťami sme vyvinuli komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktoré neustále inovujeme a rozvíjame.

Naše projekty

Online poradňa IPčko.sk

Online linka dôvery IPčko.sk je “otvorená” 24h denne, 7 dní v týždni, denne od 7:00 – 24:00 sú poradcovia dostupní online cez chat a 24 hodín denne cez email.

IPčko od roku 2012 pomohlo už viac ako 120-tisícom mladých ľudí. Na našu internetovú poradňu sa obracia viac ako 1200 klientov mesačne a ročne naši dobrovoľníci zachránia život viac ako 600 mladým, ktorí sa na nás obracajú s myšlienkami na samovraždu. Často sme v kontakte so záchrannými zložkami. Najčastejšie sa na našu internetovú linku dôvery obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, s partnerskými problémami, s problémami v rodinách, no veľmi často aj so závažnými problémami sexuálneho a domáceho násilia, anorexie, sebapoškodzovaním a myšlienkami na samovraždu.

Dobrá Linka

Zdravotne znevýhodnení sú špeciálna skupina a v poradenskej práci si vyžadujú špeciálny prístup, preto sme pre nich vytvorili unikátnu linku pomoci s názvom Dobrá linka.  Tá poskytuje špecializovanú dostupnú odbornú pomoc mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením na www.dobralinka.sk. Dostupná je každý pracovný deň, v čase od 15:00 do 20:00 online a kedykoľvek je možné zanechať email. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa na nás najčastejšie obracajú s témami ako sa vyrovnať s hendikepom, osamostatnenie sa, vzťahové problémy, domáce a sexuálne násilie, šikana, osamelosť a samovražedné myšlienky. Poradenstvo je prispôsobené klientom s rôznym znevýhodnením a poskytované aj v posunkovom jazyku.

ipčko - dobrá linka
ipčko - online terénny program

Online terénny program

V projekte Online terénneho vyhľadávania najohrozenejších skupín mladých ľudí v uzavretých komunitách na sociálnych sieťach prinášame pomáhajúci obsah a pomoc priamo tam, kde je najpotrebnejšia. Na začiatku tohto projektu bolo objavenie 11 samovražedných komunít, ktoré sa nám podarilo rozpustiť a pomôcť ich členom. Aktívne vyhľadávame skupiny mladých ľudí a jednotlivcov, ktorí sú v online priestore ohrození sociálno-patologickými javmi. Unikátnou vlastnou metódou mapujeme komunity a diskusie na sociálnych sieťach v témach duševných ťažkostí a snažíme sa prinášať odbornú pomoc priamo tam, kde mladí ľudia otvorene o svojich ťažkostiach (na internete) hovoria.

Vytvárame tiež vlastný pomáhajúci obsah, v podobe článkov, videí a podcastov, ktoré šírime na sociálnych sieťach, v diskusných fórach a v online komunitách. Zasahujeme aj priamo v patologických skupinách.

Vzdelávanie odbornej verejnosti

V témach mentálneho zdravia, fenoménov online sveta, krízovej pomoci vzdelávame aj políciu, odborníkov v záchranných zložkách, ale aj psychológov, pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou.

Naše kurzy v oblastiach pomoci na internete, dištančného poradenstva, fenoménov výchovy detí a mladých vo svete IT, virtuality, sociálnych sietí a online komunikácie:

  • Vzdelávacie série akreditovaných vzdelávaní pre odbornú aj laickú verejnosť:

Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach, Online krízová intervencia pre odborníkov, Seminár pre rodičov tínedžer, Emailové poradenstvo  

  • Vzdelávanie odborníkov šité na mieru
ipčko - vzelávania

Ďalšia naša činnosť

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pridajte sa ku pomáhaniu a spolu zlepšujme svet.

Finančným príspevkom pomôžete IPčku dostať sa bližšie a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Prehrať video