Kto sme?

Jednoducho nadšení profesionáli. Sme dobrovoľníci (psychológovia a sociálni pracovníci), ktorí venujú svoj voľný čas mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých, často až krízových životných situáciách. Poskytujeme im dostupnú podporu, prijatie a profesionálnu odbornú pomoc v bezpečí a anonymite. Za vznikom IPčka je príbeh, keď si mladí psychológovia uvedomili, že online svet je miesto, kde sa dá dostať ku mladým a pomáhať im, ak to potrebujú. Výskumy potvrdzujú, že správanie ľudí v online priestore prináša viac otvorenosti a “straty” prirodzených zábran a tieto fakty je dobré a užitočné využiť práve v psychologickej intervencii. Na pomoc ľuďom s ťažkosťami sme vyvinuli komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktoré neustále inovujeme a rozvíjame.

Máme unikátny projekt motivácie mladých dobrovoľníkov a tak pomáhajúce efekty synergicky násobíme. Pomáhajúci mladí psychológovia – je ich okolo 100 – sú totiž dobrovoľníci. Sú to vyštudovaní psychológovia, zvyčajne do 25 rokov, ktorí sú vybratí v náročnom výberovom konaní, vyškolení 330-hodinovým akreditovaným odborným vzdelávaním. Pracujú 12h týždenne pod vedením skúseného psychológa a pravidelne absolvujú odborné rozvojové vzdelávacie supervízie a intervízie. Získavajú neoceniteľné odborné zručnosti a praktické pomáhajúce skúsenosti. Za rok takto preškolíme vyše 40 mladých odborníkov.

Profesionálna organizácia pomáhajúca s peer-to-peer efektom s mimoriadne efektívne nízkymi nákladmi

Pomáhame mladým v ťažkostiach od roku 2012

24h denne / 7 dní v týždni sme k dispozícii zdarma, anonymne, dostupne a odborne

3000+ klientov mesačne nás kontaktuje

1000 mladých životov zachránime ročne

40 odborníkov ročne vyškolíme 400 hodinami odborných školení

600 pomáhajúcich intervencií na sociálnych sieťach ročne

vyše 100 expertných dobrovoľníkov a 30 profesionálnych zamestnancov

Na pomoc mladým s ťažkosťami sme vyvinuli komplexný súbor nástrojov v online aj offline priestore, ktoré neustále inovujeme a rozvíjame.

Naše projekty

Online linka dôvery IPčko.sk je „otvorená“ NONSTOP – 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom chatu aj e-mailu. Na našu poradňu sa obracia viac ako 3000 klientov mesačne a ročne naši dobrovoľnícki poradcovia zachránia približne 1000 životov, ľuďom ktorí sa na nás obracajú s myšlienkami na samovraždu.

Zdravotne znevýhodnení sú špeciálna skupina a v poradenskej práci si vyžadujú špeciálny prístup, preto sme pre nich vytvorili unikátnu linku pomoci s názvom Dobrá linka.  Tá poskytuje špecializovanú dostupnú odbornú pomoc mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením na www.dobralinka.sk. Dostupná je každý pracovný deň, v čase od 15:00 do 20:00 online a kedykoľvek je možné zanechať email. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa na nás najčastejšie obracajú s témami ako sa vyrovnať s hendikepom, osamostatnenie sa, vzťahové problémy, domáce a sexuálne násilie, šikana, osamelosť a samovražedné myšlienky. Poradenstvo je prispôsobené klientom s rôznym znevýhodnením a poskytované aj v posunkovom jazyku.

Vznikla ako odpoveď na zvýšený počet kontaktov počas pandémie korona vírusu. Vznikom krízovej linky pomoci do nášho tímu pribudlo ďalších 20 vyškolených odborníkov a medzi poskytované služby sme zaradili aj telefonickú krízovú linku, ktorá je anonymná, bezplatná a dostupná non-stop na čísle 0800 500 333. Krízová linka pomoci ponúka tiež možnosť video-poradenstva, ktoré je dostupné v pracovných dňoch od 9:00 do 19:00.

Projekt Stalo sa to vznikol potom ako sa na Slovensku a v Česku objavil film „V síti“, ktorý otvára tému sexuálneho zneužívania a kybergroomingu detí a mladých ľudí v online priestore. Podľa nás upozorniť na riziká nestačí, preto sme vytvorili pomáhajúci webový portál www.stalosato.sk, ktorý ponúka informácie o prevencii a pomoci v súvislosti s groomingom, sexuálnym zneužívaním, násilím a vydieraním detí a mladých ľudí na internete. Okrem možností pomoci a postupov riešení pre obete tu nájdu užitočné informácie aj rodičia a odborníci. Súčasťou projektu je metodická príručka “Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore – Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov”. Ak máte o príručku záujem kontaktujte nás na simona@ipcko.sk.

Požiadať o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním – práve naopak. Z našich skúseností vnímame, že požiadať o pomoc chce naozaj veľa síl a neskutočnú dávku odvahy. Niekedy je bremeno, ktoré nám prinesie život, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme a pomôže nám to bremeno chvíľu niesť a zmenšiť. Najlepšie je, ak požiadame o pomoc odborníkov. Veríme, že MAPA POMOCI v tom môže pomôcť. Kontakty na odborníkov vo Vašom okolí nájdete priamo v nej.

Online terénny program

V projekte Online terénneho vyhľadávania najohrozenejších skupín mladých ľudí v uzavretých komunitách na sociálnych sieťach prinášame pomáhajúci obsah a pomoc priamo tam, kde je najpotrebnejšia. Na začiatku tohto projektu bolo objavenie 11 samovražedných komunít, ktoré sa nám podarilo rozpustiť a pomôcť ich členom. Aktívne vyhľadávame skupiny mladých ľudí a jednotlivcov, ktorí sú v online priestore ohrození sociálno-patologickými javmi. Unikátnou vlastnou metódou mapujeme komunity a diskusie na sociálnych sieťach v témach duševných ťažkostí a snažíme sa prinášať odbornú pomoc priamo tam, kde mladí ľudia otvorene o svojich ťažkostiach (na internete) hovoria.

Vytvárame tiež vlastný pomáhajúci obsah, v podobe článkov, videí a podcastov Hmmm, ktoré šírime na sociálnych sieťach, v diskusných fórach a v online komunitách. Zasahujeme aj priamo v patologických skupinách.

ipčko - online terénny program
ipčko - vzelávania

Vzdelávanie odbornej verejnosti

V témach mentálneho zdravia, fenoménov online sveta, krízovej pomoci vzdelávame aj políciu, odborníkov v záchranných zložkách, ale aj psychológov, pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou.

Naše kurzy v oblastiach pomoci na internete, dištančného poradenstva, fenoménov výchovy detí a mladých vo svete IT, virtuality, sociálnych sietí a online komunikácie:

  • Vzdelávacie série akreditovaných vzdelávaní pre odbornú aj laickú verejnosť:

Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach, Online krízová intervencia pre odborníkov, Seminár pre rodičov tínedžer, Emailové poradenstvo  

  • Vzdelávanie odborníkov šité na mieru

Ďalšia naša činnosť

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pridajte sa ku pomáhaniu a spolu zlepšujme svet.

Finančným príspevkom pomôžete IPčku dostať sa bližšie a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Prehrať video