• Balík pre zamestnancov
 • Partnerstvá
 • Supervízie
 • Dobrovoľníctvo
 • Prenájom študijka
 • Iné možnosti pomoci

Work life coaching program pre podporu zdravého životného štýlu, prevenciu zdravia a podporu riešení životných situácií zamestnancov

 • Psychologické a psychosociálne poradenstvo, všeobecné poradenstvo a konzultácie (osobné a pracovné)

Oblasti tém môžu zahŕňať: partnerské, manželské konflikty; rozvod; rodičovstvo, výchova; osobnostný rast; únava; nespavosť; strata energie; kritické životné udalosti; priatelia; kolegovia; práca; rovnováha osobného a pracovného života; úzkosti; depresívne prežívanie; motivácia a iné.

Email: neobmedzene

Chat: 24 hodín denne

V prípade záujmu je možné doplatiť si aj telefonickú linku

 • 24/7 hotline chat a 24/7 email linka

Pre krízové a akútne intervencie; sťažnosti a etické problémy – zabezpečená skúsenými odborníkmi.

Môže zahŕňať  rôzne životné situácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ako napr. oznámenie vážnej zdravotnej diagnózy, úmrtie v rodine, vyhorenie, súbeh rôznych závažných udalostí, násilie v domácnosti, mobbing na pracovisku a iné.

Email: neobmedzene

Chat: 24 hodín denne

V prípade záujmu je možné doplatiť si aj telefonickú linku

 • Promo a info materiály, reporting

Príprava úvodného promo listu pre zamestnancov z oddelenia HR

Brožúrka a kartička pre zamestnancov (elektronicky), tlač za príplatok

Štatistika využiteľnosti služieb, oblasti využívania, odporúčania pre manažment

 • Work Life Balance Workshopy

Zaujímavé témy pre zamestnancov a manažérov

elektronická publikácia dostupná v slovenskom a anglickom jazyku

Rôzne materiály na propagáciu programu

   • Konflikt ako príležitosť: 8h Vzdelávanie + tréning
   • Efektívne vedený rozhovor: 8h workshop
   • Mať všetko hotové – Time management v praxi: 8h vzdelávanie + workshop
   • Horieť a nevyhorieť – Ako na syndróm vyhorenia: 6h workshop
   • Stres – dobrý sluha, zlý pán: 6h vzdelávanie
   • Online komunikácia – efektívne a moderne: 8h vzdelávanie + tréning
   • Keď zamestnanec hovorí NIE: 4h vzdelávanie / tréning
   • Využi svoj potenciál – Pozitívny leadership: prednáška 2h
   • 4 Dohody – Komunikácia s teenegerom: 4h workshop
   • Poznaj sám seba – Interaktívny rozvojový teambuilding: 8h tréning
   • Komunikačné zručnosti pre zákaznícky servis: 8h vzdelávanie + tréning

Počet zamestnancov: dohodou

Cena na zamestnanca za mesiac (nie sme platci DPH): dohodou

Cena za 1 workshop v Bratislave (nie sme platci DPH): 500€

Cena za 1 workshop mimo Bratislavy vrátane cestovného: 750€

 

Pridajte sa k nášmu úspešnému príbehu!

Partnerstvo na Výročnej odbornej konferencii o duševnom zdraví detí a mladých v súčasnom svete s názvom Virtuálna generácia

Medzinárodná vedecká konferencia o duševnom zdraví a wellbeingu virtuálnej generácie je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe - psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Pravidelne ju organizujeme spoločne s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy.

 

 

 

Partnerstvo na výskume v témach komunikácie, internetu, mladých ľudí, online sveta a krízovej komunikácie

Naši odborníci pravidelne spolupracujú prípadne samostatne realizujú rôzne zaujímavé výskumy o fenoménoch mládeže a online sveta. Kedže nás samých výsledky zaujímajú, radi sa do takýchto projektov púšťame. Pridajte sa aj vy finančným partnerstvom a spoločne hľadajme fakty a reálne čísla, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ďalšiu lepšiu prácu s mladými a pre mladých.


V roku 2018 sme realizovali Československý výskum „Správanie mladých ľudí a ich rodičov v online priestore“, spolu s partnerskou Modrou linkou – Českou poradenskou organizáciou.

Výsledky a detailnejšie informácie.


V roku 2016 sme robili výskum slovenských stredoškolákov o ich problémoch, prežívaní, postoji ku psychologickej pomoci a myšlienkach na samovraždu.

Výsledky a detailnejšie informácie.

 

Aj v roku 2019 participujeme na výskume ku 30temu výročiu nežnej revolúcie a vzťahu mladých ku tejto významnej udalosti.

Partnerstvo na našich vlogoch, podcastoch alebo priamo na našej poradenskej stránke

Náš poradenský web ipcko.sk navštívi mesačne vyše 1100 mladých ľudí, web dobralinka.sk vyše 400 zdravotne znevýhodnených a naše vlogy a podcasty si mesačne vypočujú stovky ľudí – ku tomuto všetkému sa môžete pridať partnerstvom a zverejnením loga Vašej spoločnosti ako podporovateľa aktivít IPčka na našich webových stránkach.

Supervízie a intervízie pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, pracovníkov z helpdeskov, či iných náročných profesií

 • Našim poradcom – psychológom poskytujeme interne ročne stovky supervíznych, intervíznych a ďalších rozvojových služieb, za našu existenciu sú to spolu tisícky odškolených hodín. Máme kvalitnú expertízu na tieto aktivity, máme školené tím pracovníkov a máme množstvo skúseností, aj mimo IPčka.
 • Už viaceré spoločnosti s nami úspešne spolupracujú, pridajte sa k nim aj vy.
 • Supervízne služby odporúčame využiť aj pracovníkom v školách a v neziskových organizáciách, je to kvalitná investícia do ľudských zdrojov a mnohonásobne sa vráti v kvalite, vo výkone a spokojnosti pracovníkov (klientov, žiakov, prípadne zákazníkov).

Ponuka dobrovoľníctva podľa dohody a podľa Vašej expertízy a možností

V IPčku sa môžu realizovať rôzni odborníci. Najviac by sme uvítali pomoc v nasledovných oblastiach:

Pomoc pri tvorbe, realizácií a propagácií darovacích a iných kreatívnych kampaní na sociálnych sieťach, v offline svete (eventy) prostredníctvom videí, pri predaji predmetov s výťažkom na naše ciele a podobne. Pomoc vítame najmä v oblasti komunikácie s darcami, potenciálnymi darcami a firmami a verejnosťou v oblasti budovania značky IPčko ako dôveryhodnej, transparentnej, zodpovednej a mimoriadne potrebnej organizácie, ktorá je hodná podpory – finančnej alebo akejkoľvek inej.

Našu prácu vykonávame cez internet a naši klienti si nás nájdu zvyčajne na internete, keď hľadajú pomoc. Cieľom je, aby človek pri zadaní slov do vyhľadávača Google „chcem sa zabiť“ alebo „ako sa mám zabiť“ a podobných vyhľadávaniach našiel v prvom rade pomoc a až potom návod na samovraždu.

Prenajmite si naše študijko

 • Ponúkame prenájom podcastového štúdia na audio nahrávanie.

V IPčku vieme poskytnúť tiež dobrý pocit z pomáhania

prispevok

Finančná podpora

2%

Poukázanie podielu dane

Ozvite sa nám s Vašou expertízou a Vašimi záujmami a je pravdepodobné, že ak máte záujem na pomoci mladým, niečo spolu vymyslíme. Možno ste programátori a pomôžete nám vytvoriť nové progresívne IT riešenia, alebo ste marketéri a pomôžete nám lepšie osloviť mladých klientov, či potenciálnych darcov. Možno ste vydavateľ a pomôžete nám vydať užitočnú publikáciu. Svet pomáhania je nekonečný… na začiatku je zvyčajne bláznivá idea a na konci niečo fantastické a neuveriteľne skvelé.

Hľadáte partnera s inovatívnym a životy zachraňujúcim projektom?

 • v IPčku sa venujeme pomoci mladým v online svete technológií, nonstop a zdarma
 • prinášame dostupnú odbornú psychologickú pomoc cez viaceré nástroje
 • existujeme 8-my rok, sme držiteľom viacerých ocenení
 • pracujeme s dobrovoľníkmi vysoko odborne a zároveň nákladovo efektívne
POTREBUJEME VAŠU POMOC

Pridajte sa ku pomáhaniu a spolu zlepšujme svet.

Finančným príspevkom pomôžete IPčku dostať sa bližšie a rýchlejšie pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Prehrať video